От какво зависи цената на таблетите

От REVO Pad 02 януари 2014 3109 прегледа

Както цената на всеки един продукт, така и цената на таблетите зависи от разходите по производството, печалбата на производителя плюс разходите за достигане до крайния потребител - транспорт, реклама, търговска печалба и сервизно обслужване. В тази публикация ще разгледаме тежестта на основните компоненти на таблета в крайната цена на продукта.

Структурата на основните компонентина таблета е много близка до тази на персоналня компютър. Естествено някои компоненти са силно модифицирани, а някои направо виртуализирани, като мишката и клавиатурата, които направо са изчезнали, а съвсем скоро ще изчезнат съвсем. Ето как изглеждат основните компоненти и тяхната процентна тежест в цената:

                                                     % тежест в цената
Display, екран                                                15.68
Touchscreen, това е датчика,
който регистрира допира по екрана       10.81
Battery,батерия                                                 5.95
Cameras, камери                                            2.70
WiFi/Bluetooth/GPS                                          2.70
Оперативна памет                                          6.49
SDRAM, Енергонезависима памет             4.32
Processor, Video SOC                                    13.51
Софтуер и лицензи                                        10.81
Неелектронни  конектори и др                   10.81
Други, корпус и др                                           16.22
                                                                             100%

Тези цифри са усреднени на база цените на популярните модели таблети RevoPad, а основната задача на тази математика е да ви помогнем при избора на подходящ модел таблет.

В следващите публикации ще ви покажем как да ги използвате при избора на  таблет.

 Сподели