Публикации за 'първия таблет'

RSS бюлетин

Първият таблет е представен преди 46 години

От REVO Pad 12 февруари 2014 2849 прегледа

DynabookА акто трябва да бъдем още по-точни идеята му витае във фантазиите на много писатели и кинематографисти още в началото на миналия век. В това няма нищо странно гениално или необичайно. Хората винаги са се стремели към подобряване на всичко, когато става въпрос за информация или комуникации, те винаги са били в основата ма много технологии.

РЕВОлюция на таблетите

От RevoPad 06 февруари 2014 4162 прегледа

телеаутографСъвременното състояние на таблетите се дължи най-вече на рево-люцията на четири основни компонента на таблета:

1. Екран - там където виждаме какво става;
2. Компютърна част - това, което изчислява какво става;
3. Тъч пад - това с което казваме какво да става;
4. Батерия - това, което захранва всичко по-горе.

Именно поради това в тази ретроспекция сме включили най-добрите постижения в развитието на устройствата за въвеждане на информация (таблети, планшети, падове) - дълго време те се наричаха таблети.